top of page
professionals.png

Professionals

Welke cliënten kunnen baat hebben bij TF-CBT?

Het programma is geschikt voor kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar die één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en die als gevolg daarvan posttraumatische stressklachten hebben. De behandeling is geschikt bij zowel eenmalige traumatische gebeurtenissen als bij meervoudige gebeurtenissen en partiële PTSS. 

 

TF-CBT is samengesteld uit verschillende modules. Deze hebben een logische volgorde en bouwen in de therapie op elkaar voort. In de modules worden verschillende cognitieve en gedragstherapeutische vaardigheden aangeleerd. Het doel van de behandeling is dat het kind of de jongere het verhaal van de (kern)traumatische gebeurtenis(sen) opschrijft, waarna cognitieve herstructurering volgt om de klachten te doen verdwijnen. Vervolgens deelt het kind het verhaal met de ouder(s), zodat er binnen het gezin beter over de gebeurtenis(sen) gecommuniceerd kan worden en de onderlinge relaties kunnen verbeteren/herstellen. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. 

Geschiedenis van TF-CBT

TF-CBT is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Judith Cohen, Anthony Mannarino en Esther Deblinger op basis van meer dan 20 jaar onderzoek met de methode. Zij hebben het programma in 2006 gepubliceerd, toen het in hun ogen voldoende uitgerijpt en ‘ontwikkeld’ was en in 2008 is het vertaald in het Nederlands. In de jaren daarna is de behandeling uitvoerig op haar werkzaamheid onderzocht in verschillende landen in Amerika, Europa en Afrika. 
 
Op dit moment wordt TF-CBT door het National Institute of Clinical Excellence beschouwd als de beste door wetenschappelijk onderzoek ondersteunde vorm van behandeling voor traumagerelateerde problemen bij kinderen en jongeren (NICE, 2018). Er zijn zeventien gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd naar TF-CBT. In drie onderzoeken werd de interventie vergeleken met een wachtlijstconditie, in drie onderzoeken werd TF-CBT vergeleken met treatment as usual en in de overige negen onderzoeken werd de effectiviteit vergeleken met een alternatieve (trauma)behandeling. De onderzoeken wijzen op een sterke mate van effectiviteit van TF-CBT.
 

TF-CBT in Nederland en Europa

Het onderzoek naar de effectiviteit van TF-CBT gaat door onder verantwoordelijkheid van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, locatie AMC, en de Bascule (nieuwe naam: Levvel). Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen onderzoekers en behandelaren wereldwijd om TF-CBT verder te verbeteren om op deze manier meer kinderen, jongeren en gezinnen succesvol te helpen. 

Om de kwaliteit van de toepassing van TF-CBT in de praktijk te bevorderen, hebben de Nederlandse TF-CBT trainers een opleidingstraject ontwikkeld, zie pagina TF-CBT opleiding. Hierin wordt samengewerkt met verschillende onderwijsinstellingen waaronder met de RINO Amsterdam en Utrecht.

Overige landen in Europa waar TF-CBT wordt toegepast:

Noorwegen, Zweden, Duitsland, IJsland.
 

TF-CBT: een effectieve interventie

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is een geprotocolleerd behandelprogramma dat is ontwikkeld Cohen, Mannarino en Deblinger in de Verenigde Staten. In diverse richtlijnen wordt TF-CBT beschreven als de meest effectieve behandeling van PTSS bij kinderen en adolescenten.

 

In 2008 is het protocol op initiatief van de Bascule en de onderzoeksafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC vertaald en zijn er onderzoeken in Nederland gestart naar de effectiviteit van de behandeling. Inmiddels is uit de eerste Nederlandse RCT’s ook de effectiviteit van het behandelprogramma bij Nederlandse kinderen gebleken. 

Blended behandelen

De eerste vier modules van TF CBT zijn blended in te zetten, met een applicatie via 'Jouw Omgeving'. Deze digitale manier spreekt veel jongeren meer aan dan een werkboek, omdat het beter aansluit bij hun manier van informatie opzoeken en verwerken. De inhoud is hetzelfde als het papieren werkboek. Therapeuten kunnen dus kiezen om blended of via het werkboek met jongeren te werken.

Beschikt jouw instelling niet over 'Jouw Omgeving', dan is het mogelijk om een abonnement op 'Jouw Hulp' te nemen.
 

jouw omgeving.jpg

TF-CBT opleiding

opleiding.png

Wat houdt de opleiding tot
TF-CBT therapeut in?

Literatuur & Publicaties

De laatste onderzoeksresultaten en trauma in het nieuws.

Vind een therapeut

Vind een gecertificeerde TF-CBT therapeut bij je cliënt in de buurt.

bottom of page