top of page

Contact

TF-CBT Netwerk NL

Ben je een kinder en jeugdprofessional en heb je een vraag over de TFCBT-opleiding of over de methode, neem dan dan gerust contact met ons op.

 

Vul het contactformulier hiernaast in of stuur een email naar info@tfcbt.nl.

Contactformulier

Bedankt voor uw bericht!

Disclaimer

De auteurs van de website en betrokken partners hebben de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De auteur(s) en betrokken partners geven geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke sites, noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid daarvoor.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de auteur(s) en  betrokken partijen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur(s). 

bottom of page