top of page

In therapie

Wat gebeurt er in een TF-CBT behandeling?

De TF-CBT behandeling bestaat uit acht stappen. Tijdens de eerste vier stappen krijgen kinderen (of jongeren) en ouders meer uitleg over traumaklachten en leren ze veel vaardigheden. In stappen vijf en zes schrijft het kind of jongere een verhaal over wat hij of zij heeft meegemaakt en de therapeut helpt om stil te staan bij zijn of haar gevoelens en gedachten hierover. De therapeut probeert deze gevoelens en gedachten met cognitief gedragstherapeutische technieken te veranderen. Daarna deelt het kind of jongere zijn of haar verhaal met in ieder geval één belangrijke volwassene, vaak een van de ouders of verzorgers. Dit helpt gezinnen om de communicatie weer te verbeteren en de band te versterken. Samen een ingrijpende gebeurtenis meemaken is namelijk niet niks! In de  laatste fase van de behandeling wordt er toegewerkt naar afsluiting van de behandeling.
 

Een TF-CBT behandeling voor een eenmalige ingrijpende gebeurtenis duurt meestal niet langer dan acht sessies. Wanneer een kind of jongere meerdere nare gebeurtenissen heeft meegemaakt of de nare gebeurtenissen hebben lang geduurd, dan kunnen er meer sessies nodig zijn.


Bij sommige GGZ-instellingen kunnen de eerste vier stappen van de behandeling ook digitaal (en daardoor deels vanuit huis) worden gedaan met behulp van het programma “Jouw Omgeving”. 

Ouders of verzorgers zijn betrokken bij de behandeling

Ouders worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken, vooral in de eerste en laatste fase van de behandeling. Het schrijven van het verhaal doen de jongere en de therapeut samen; dan zijn ouders minder betrokken. De behandeling kan goed worden aangepast aan de leeftijd van de jongere. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een werkboek: Verwerken en Versterken.

Passend bij de leeftijd

De therapeut kan door de opzet van deze behandeling goed aansluiten bij uw kind, waardoor het voor kinderen meestal leuk is om naar therapie te komen en lukt het toch om over moeilijke dingen te praten.

1.

Psycho-educatie

over trauma.png

2.

Ontspanning

ontspanning.png

3.

Emotieregulatie

gevoelens.png

4.

Gedachten deel 1

gedachten.png

5.

Schrijven

schrijven.png

6.

Gedachten deel 2

6-Gedachten-2.jpg

7.

Gezamenlijke sessies met ouder(s)

7-Gezamelijke Sessies.jpg

8.

Oefenen
(exposure in vivo)

8-Oefenen.jpg

9.

Plan voor de toekomst

9-Toekomstplan.jpg

Werkboeken

Voor de TF-CBT behandeling zijn werkboeken gemaakt. Er is er één voor kinderen, één voor jongeren en één voor ouders. In deze werkboeken gaat de therapeut samen met ouders of jongeren aan de slag met opdrachten en oefeningen. Zo komt iedereen stap voor stap verder in de verwerking van nare gebeurtenissen, en kan er gemakkelijk thuis geoefend worden en daarin kunnen notities gemaakt worden. 

In de video hieronder krijg je meer informatie over het onlinegedeelte van het programma Verwerken en Versterken.

Een kijkje in de therapie-kamer

Video fragment medio 2021 beschikbaar.

Beginframe-2.jpg

Over TF-CBT

info.png

Wat houdt TF-CBT in en wanneer kan TF-CBT helpen?

Wanneer TF-CBT

when.png

Bij welke klachten kan TF-CBT helpen en wanneer schakel je hulp in?

Vind een therapeut

Vind een gecertificeerde TF-CBT therapeut bij je cliënt in de buurt.

bottom of page