top of page

TF-CBT Werkboek: Verwerken en versterken

Bijgewerkt op: 25 aug. 2021

Met de methode: Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie


Renée Beer, Ramón Lindauer | Bohn Stafleu van Loghum


Over dit boek

Dit werkboek voor therapeuten biedt een heldere leidraad en ondersteuning bij de uitvoering van het geprotocolleerde behandelprogramma Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), ontwikkeld door Cohen, Mannarino & Deblinger (2006). Dit programma is verschenen in een Nederlandse vertaling onder de titel: Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (2008).


Het programma is een behandelpakket, samengesteld uit componenten (modules) die elkaar in een logische volgorde opvolgen. In dit werkboek vindt u begeleidend materiaal voor het doorlopen van alle modules. U bespreekt telkens met de ouder(s) en de jeugdige wat zij dienen te doen, lezen en/of invullen. Per module wordt aangegeven wat het doel is en hoe vastgesteld wordt of dit bereikt is. Daarna volgen relevante informatie, opdrachten en ruimte voor het noteren van aantekeningen.


Bij dit Werkboek voor therapeuten hoort ook nog een Werkboek voor kinderen en jongeren en een Werkboek voor ouders. Alle werkboeken sluiten nauw op elkaar aan en op de eerder verschenen handleiding Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten.


Online verkrijgbaar bij BSL Shop.


Commentaires


bottom of page