top of page

De inzet van Minecraft bij traumatherapie voor een kind met een autismespectrumstoornis

Bijgewerkt op: 25 aug. 2021

Tijdschrift: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 1/2021

Auteurs: Lisa Gerhardt & Jill Smith


Samenvatting

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben meer kans om slachtoffer te worden van kindermishandeling of -verwaarlozing dan neurotypische kinderen. In dit artikel onderzoeken we de impact van trauma op deze kinderen en hun gezin, en staan we stil bij de overeenkomsten tussen ASS-symptomen en de symptomen van hechtingsstoornissen. De behandeling van getraumatiseerde kinderen met ASS is vaak een extra grote uitdaging, omdat deze kinderen doorgaans behept zijn met gebrekkige vaardigheden in sociaal gedrag, communicatie en emotieregulatie, en omdat er een overlap bestaat met de symptomen van verstoorde hechting. Bij traumatherapie voor deze kinderen is de steun en betrokkenheid van gezinsleden van cruciaal belang voor hun herstel. In het artikel wordt een casus beschreven waarin het computerspel Minecraft wordt gebruikt om – bij wijze van aangepaste narratieve component van de Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy – een verhaalstructuur te bieden aan een elfjarige jongen met ASS. Deze jongen is jarenlang slachtoffer geweest van mishandeling en verwaarlozing en via Minecraft is hij in staat om zijn traumatische ervaringen om te zetten in een ‘trauma-narratief’, met ondersteuning van zijn vader. Door de behandeling verminderen de depressiesymptomen van de cliënt en neemt de invloed van het trauma af. Ook de vader van de cliënt heeft baat bij de behandeling, onder meer doordat hij hierdoor zijn zienswijze over de relatie met andere familieleden kan bijstellen.


https://mijn.bsl.nl/gezinstherapie-wereldwijd-1-2021/18897110

Comments


bottom of page